Anmälan

Gör din anmälan antingen genom att skicka ett

mail till : ewa.hundtrivsel@telia.com

och ange ditt namn, adress, telefonnummer
samt hundens namn, när den är född, ras/raser

och vilken Kurs/Öppenträning/Aktivitet/Hundpensionat du är intresserad av.

Du kan också ringa mig på mobilnr 0734-30 40 64. Då jag kan vara svår att nå på dagtid och vissa kvällar, är det bäst att du då skickar ett sms, så ringer jag upp dig.

Det går också bra att tala in ett meddelande på .

 

Ansvar

Som kursdeltagare ska du tänka på att du själv har både din hund och dig själv försäkrade.
Om någon annan i din familj eller partner deltager i kursverksamheten gäller det att även
denna person har olycksfallsförsäkring ifall någonting skulle hända och är medveten om att det finns vissa risker då man har med djur att göra. 

Du som hundägare bär ansvar för vad din hund tillfogar annan hund och hundägare. 

Var aktsam så att inte hundar hälsar i koppel, då fastsättning genom hake kan leda till strypning av
någon av hundarna eller av båda.

Vaccination

Alla valpar/hundar ska ha gällande vaccinationer. Alla valpar skall ha ha tagit 12 veckors sprutan. I övrigt bör alla hundar vaccineras regelbundet. Vaccinationsintyg kan behöva uppvisas.

Övrigt

Sjuk hund. Skulle din hund råka ut för nysningar, hosta, ögonrinning etc, kontakta veterinär för diagnos och kontakta mig sedan för vidare information gällande kurs och övrig aktivitet eller hundpensionat.

Löptikar är icke med på kurser där det finns hanar som störs. Däremot kan det finnas kurser där
det finns tikar och kastrerade hanar och då kan ev  löptik vara med på kurs, beroende på vad som ska göras på kursen.
Hör alltid av dig för vidare information vid löptik. Viktigt också vid bokning av hundpensionatplats att informera om ev. löptik.

Villkor/ Priser

 
               Öppenträning                   
Du köper ett 5 gångers kort för 1 000:- (pris fr o m 2021-08-01), vilket passar bra för de som exempelvis jobbar vissa veckor och inte kan varje vecka. Kortet ska nyttjas inom ett år. Vid sent återbud mindre än 24 timmar innan, debiteras ett träningstillfälle om ej veterinärintyg/läkarintyg kan uppvisas.
På grund av rådande omständigheter ifyller jag kortet och behåller det hos mig.
 
Kurser
Vid kortare kurser skall hela kursavgiften betalas vid sista anmälningsdatumet och återbetalas endast om platsen kan fyllas av annan deltagare eller vid läkarintyg/veterinärintyg.
 
 
 
Privat lektioner/konsultation

Bokad tid hos mig 500:-/timme        alt   700:- för 1,5 timme

Hembesök (4 – 10 milsradien) 800:-/timme + gällande milersättning 25:-/mil

Hembesök (över 10 milsradien) 1 100:-/timme + gällande milersättning 25:-/mil

I samtliga priser ingår moms. Inga andra tillägg tillkommer.

 

FRISKVÅRDSBEHANDLINGAR

behandlingar/rådgivning betalas vid respektive besök eller faktureras.

1 tillfälle  500:- Friskvårdskonsultation

3 gångers behandlingar 1.400:-     

5 gångers behandlingar  2.400:-

 

HUNDPENSIONAT

350:-/dygn   En hund i ett rum   upp till 14 dygn

480:-/dygn  Två hundar i ett rum upp till 14 dygn

Extra vård och extra rastning, medicinering, skötsel, specialhantering samt löptik:

50:- till 200:-/dygn  

Vid eventuella veterinärbesök under hundens/hundarnas vistelse som jag får ombesörja debiteras  milersättning   25:-/mil

veterinärbesökstid:  400:-/tim 

Alla veterinärbesök betalas av hundägaren och hundförsäkring är obligatorisk för hundpensionatsvistelse hos mig.

Vet du som hundägare om att hunden uppsökt veterinärvård innan (senaste 2 veckorna), skall frisksintyg kunde uppvisas på att hunden är OK innan hundpensionatvistelsen. Om du som hundägare har frågor på detta, kontakta mig innan du kommer med hunden/hundarna.

För längre vistelsetid och/eller fler hundar be om offert.

 

 

Du kan swisha in Kursavgiften/Klippkortet (5gångers) på

 mobilnr 0734-30 40 64.

Du kan givetvis också antingen betala kontant eller på
Swedbank Bankgiro 214-3493

 

******

Alpanessas Hundtrivsel & Friskvård

innehar F-skattebevis och är Ansvarsförsäkrad.